Inteligentne Miasta / Inteligentne Budynki


Żyj w lepszym miejscu

Monitorowanie parametrów środowiskowych w miastach pozwala ocenić jakość środowiska, w którym żyją jego mieszkańcy.
Poza najczęstszym aspektem monitorowania jakości powietrza w obszarach miejskich, monitorowanie środowiska w mieście obejmuje również monitorowanie hałasu, światła słonecznego, ruchu i wielu innych parametrów.
Ciągłe i nieprzerwane monitorowanie tych parametrów pozwala nie tylko na uzyskanie informacji na temat aktualnego stanu środowiska na obszarach miejskich, ale także daje informacje niezbędne do zaplanowania rozwoju miasta, tj. tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego, planowanie parków lub terenów zielonych.

Inteligentny budynek = inteligentne pomiary

Inteligentne budynki to nie tylko nowoczesna infrastruktura budowlana, która spełnia najwyższe standardy w tej dziedzinie. Przede wszystkim są to budynki, w których monitoring i zarządzanie mediami, tj. energia elektryczna, ciepło i inne, jest najważniejszym priorytetem.
Natychmiastowy dostęp do bieżącego zapotrzebowania na media, zdolność do przewidywania przyszłej konsumpcji oraz możliwość obliczania najemcom do zużycia energii, stanowią kluczowe elementy optymalnego zarządzania inteligentnym budynkiem.

Rozwiązania Astozi

Firma Astozi oferuje rozwiązania umożliwiające monitorowanie środowiska w inteligentnych miastach za pomocą najnowocześniejszych technologii komunikacyjnych.
Ponadto, sztandarowe rozwiązanie firmy astozi "systemONE" umożliwia komunikację z inteligentną infrastrukturą budynków, zapewniając nieograniczone możliwości uzyskiwania informacji o zużyciu mediów i aktualnym stanie infrastruktury budowlanej.

Applications SmartCity

Rozwiązania firmy astozi
dla Inteligentnych Miast oraz Budynków

Spójrz na przykładowe rozwiązania.

Poproś Nas o więcej informacji

Wypełnij formularz, a przedstawiciel firmy astozi lub nasz Partner skontaktuje się z Tobą w celu doboru rozwiązań firmy astozi.

systemONE logo