Farmaceutyka


Zwróć uwagę na zdrowie

 

 

Potrzeba rejestracji temperatury podczas przechowywaniu leków, szczepionek lub produktów z krwi to nie tylko praktyczna konieczność, ale także wymóg nałożony przez prawo.
Przepisy prawa wymagają stałego 24-godzinnego monitorowania temperatury w ciągu roku, co oznacza, że musi to być zautomatyzowany proces.

Produkty z portfela firmy astozi umożliwiają zarówno monitorowanie pojedynczych miejsc składowania wyrobów medycznych, jak np. chłodnia, lodówka ale także są to kompletne rozwiązania umożliwiające monitorowanie rozproszonych miejsc tj. sieci poradni lekarskich, apteki czy hurtownie farmaceutyczne.

SMART-SENSOR Minidisplay ScreenShot

 

Poproś Nas o więcej informacji

Wypełnij formularz, a przedstawiciel firmy astozi lub nasz Partner skontaktuje się z Tobą w celu doboru rozwiązań firmy astozi.

astozi logo