Blog


sensor logger minidisplay
Czy znasz profil termodynamiczny swojej serwerowni ?
"Monitoring środowiskowy obiektów, w których przetwarzane są dane za pomocą systemów teleinformatycznych jest jednym z najważniejszych aspektów procedur zapobiegania awariom."

article banner
Monitoring środowiskowy w IT, czy to się opłaca?
Monitoring środowiska pracy systemów informatycznych pozwala nie tylko na zmniejszenie kosztów obsługi awarii ale umożliwia również optymalizację kosztów utrzymania całej

iot network
Internet of Things – wyzwania dla operatorów
Szacuje się , że wielkość rynku IoT w 2020 roku osiągnie 8,9 biliona dolarów amerykańskich, a podłączonych do sieci będzie