Czy znasz profil termodynamiczny swojej serwerowni ?


"Monitoring środowiskowy obiektów, w których przetwarzane są dane za pomocą systemów teleinformatycznych jest jednym z najważniejszych aspektów procedur zapobiegania awariom." - to zdanie od którego rozpoczęliśmy Nasz wpis w blogu pt. "Monitoring środowiskowy w IT, czy to się opłaca?".

Co oprócz monitoringu ?


Jednak, czy oprócz samego monitoringu parametrów środowiskowych, gromadzenia i analiz zebranych danych powinniśmy robić coś jeszcze ?
Oczywiście !!!
Do niezbędnych procesów obsługi infrastruktury IT należą testy i audyty pozwalające sprawdzić naszą infrastrukturę pod kątem reakcji na sytuacje wykraczające poza standardowy profil działania.

Każdy administrator IT wykonuje kopie zapasowe i je odtwarza...
Każdy administrator sprawdza łączność z internetem i ma przygotowane narzędzia, procedury i infrastrukturę aby przywrócić łączność w firmie...
Ale
Czy każdy administrator IT jest w stanie powiedzieć, ile czasu jego serwerownia będzie pracować poprawnie od momentu awarii systemu chłodzenia ?
Czy każdy administrator wie jak szybko i do jakiego poziomu wzrośnie temperatura w serwerowni, gdy system klimatyzacji zawiedzie z jakichkolwiek przyczyn ?

W jakim celu audyt ?


Testy reakcji serwerowni na awarię systemu klimatyzacji nie są i nie powinny być domeną dużych obiektów klasy data center. Audyt profilu termodynamicznego serwerowni powinien być przeprowadzony dla każdego rodzaju obiektów, w których znajdują się systemy teleinformatyczne.

W każdym obiekcie/pomieszczeniu przechowującym systemy teleinformatyczne powinien być przeprowadzony audyt w celu sprawdzenia profilu termodynamicznego, a w cyklicznych odstępach czasu powinny być wykonywane dodatkowe testy sprawdzające.

Znajomość profilu termodynamicznego serwerowni i pozostałych obiektów, w których pracują systemy teleinformatyczne pozwala na prawidłowe zaprojektowanie procedur obsługi awarii systemów klimatyzacji, a dzięki czemu na ochronę systemów teleinformatycznych od niechybnej awarii w momencie przekroczenia warunków krytycznych.

Awaria sprzętu spowodowana zbyt wysoką temperaturą może w konsekwencji doprowadzić m.in. do utraty łączności w przypadku awarii urządzeń sieciowych lub nawet do utraty danych w przypadku awarii systemów przechowywania danych tj. macierze, systemu kopii zapasowych itp.

Czym wykonać audyt ?


Do przeprowadzenia audytu profilu termodynamicznego serwerowni potrzebne są urządzenia monitorujące parametry środowiskowe tj. temperatura i wilgotność.

Urządzenia firmy astozi z linii SMART-SENSOR oprócz standardowej funkcjonalności monitoringu parametrów środowiskowych, posiadają wbudowany tryb audytu profilu termodynamicznego pozwalający na dokładne określenie sposobu reakcji monitorowanego obiektu na awarię systemu klimatyzacji.

Co zyskujemy ?


Dokładne i szczegółowe zbadanie sposobu reakcji obiektu/pomieszczenia pozwoli na spokojne i kontrolowane zarządzanie infrastrukturą w sytuacji krytycznej, jaką jest awaria systemu klimatyzacji. Znajomość profilu termodynamicznego pozwoli na szybką ocenę skutków awarii, zaplanowanie prac naprawczych czy też nawet na podjęcie decyzji o wyłączeniu systemów teleinformatycznych w celu zapobiegnięcia ich awarii.

Co dalej ?


W celu uzyskania szczegółowych informacji dot. sposobu przeprowadzenia audytu profilu termodynamicznego serwerowni z zastosowaniem urządzeń firmy astozi, zapraszamy do kontaktu.